Nabízené produkty a služby

Zabezpečení datového servisu o stavu prodeje a zásob léků, OTC, potravinových doplňku, kosmetiky, zdravotnického materiálu atd. v distribuční síti pro farmaceutické výrobce a dovozce, vzdělávací a informační servis.

Monitorujte své prodeje a zásoby

Základem celého modulárního systému je Datová sběrná pošta (DSP), tj. systém sběru, přenosu a zpracování dat o prodeji a zásobách v distribuční síti farmaceutického průmyslu. Prostřednictvím internetového propojení s většinou distribučních společností v České a Slovenské republice zpracováváme pro naše smluvní partnery týdně nebo měsíčně údaje o pohybu a zásobách jejich sortimentu.

Poznejte lépe naše služby

 • • Pro farmaceutické výrobce a dovozce nabízí společnost Data Agentura INFOPHARM®, s. r. o. moderní řešení – „iMOS – integrovaný Marketingový a Obchodní Systém“.

  • iMOS je navržen jako webovská aplikace pro zobrazení a práci s výsledky zpracovaných dat „Monitoringu prodejů“ a „Monitoringu zásob“ a dále pro získání potřebných statistických ukazatelů o trhu na teritoriu České a Slovenské republiky.
  • Systém je připraven poskytnout informace pracovníkům napříč celou společností,
  ať už se jedná o administrativní pracovníky v kancelářích nebo pracovníky „v terénu“, vedoucí manažery nebo obchodní zástupce.
  • Pro maximální pohodlí práce je proto dostupný na celé škále zařízení: „smart“ mobilních telefonech a tabletech všech platforem, pracovních nebo přenosných stanicích PC/MAC.
  • V zásadě lze říci, že princip funkce systému iMOS je:

  „Přihlas se, zvol si požadovaný výstup a prohlédni si data“.

  • Maximální bezpečnost informací je zajištěna jejich uložením na zabezpečeném datovém serveru, kdy je přenos oběma směry automaticky šifrován.

 • • iMIKS představuje jednoduchý informační a kontrolní systém s prvky CRM (Customer Relationship Management).

  • iMIKS je integrovaný Marketingový, Informační a Kontrolní Systém je navržen jako jednoduchá webovská aplikace podporující efektivní koordinaci vazeb na zákazníka, umožňuje řízení obchodníků a správu obchodních kontaktů. Je určena i k řízení prodejních aktivit.

  • iMIKS je informační know-how společnosti na jednom místě. Každá společnost má mnoho informací a dat o zákaznících, většinou jsou uloženy na různých místech
  u více osob, a navíc v rozdílné kvalitě a podobě. Řešením může být jednoduchý informační systém typu CRM.

  • iMIKS je systém na organizaci času, na řízení vztahů s klienty, na řízení obchodního týmu a jednotlivých obchodních zástupců. iMIKS zlepší schopnost Vaší firmy reagovat na potřeby zákazníků, získáte centrální přehled o klientech, pomůže při navazování vztahů s novými zákazníky a zároveň i při prohlubování vztahů se stávajícími klienty.

  • iMIKS umožňuje evidenci veškerých dat navázaných na zákazníky (proběhlá jednání, jejich výsledky, zakázky se zákazníky (smlouvy, zboží, dodávky, ceny, kontrolní dny atd.), ekonomické informace (faktury, platební kalendář, závazky a pohledávky atd.).

 • • iMAP je jednoduchá databázová internetová aplikace, která umožňuje na základě importu veřejně dostupných dat ze stránek www.sukl.cz do vlastního datového skladu vyhodnocovat a analyzovat dodávky jednotlivých distribuovaných léčivých přípravků
  v ČR registrovaných na SÚKL.

  • iMAP je aplikace umožňující vyhodnocovat dodávky jednotlivých distribuovaných léčivých přípravků v ČR podle konkrétního držitele registrace, dodávky konkrétních léčivých přípravků – kumulativně i agregovaně (výběr dle kódu a názvu), provádět souhrnná hodnocení dodávek podle ATC1, ATC3, ATC5 a ATC7.

  • iMAP – je aplikace umožňující analyzovat národní pharma data již od roku 2013
  v ročním, čtvrtletním nebo měsíčním cyklu.
  • iMAP – je aplikace umožňující porovnávat dodávky z distribuční sítě do ČR, kumulovaně do států v EU i mimo EU.
  • iMAP – je aplikace poskytující údaje o dodávkách léčivých přípravků do sítě zdravotnických zařízení v ČR – v počtech balení, ve finančním vyjádření a v DDD.
  • iMAP – umožňuje sledovat novinky v registraci na SUKLu v jednotlivých ATC skupinách.
  • iMAP – umožňuje vyhodnocovat meziroční nárůst/pokles v kusech nebo cenách.

 • iMEV – internetový Modul k Evidenci Vzorků

  iMEV v základní verzi umožňuje:

  • Evidenci příjmu a výdeje neoznačených vzorků, vedení stavu skladu
  • Evidenci příjmu a výdeje označených vzorků, vedení stavu skladu
  • Vedení stavu meziskladu výroby a skladu označených vzorků
  • Adresář odběratelů vzorků (lékaři)
  • Seznam odběratelů s možností editace/zakládání
  • Evidenci žádanek o vydání vzorku včetně schvalování a množstevních limitů
  • Evidenci předaných vzorků
  • Evidenci schválených a nepředaných vzorků

Nejaktuálnější novinky

Historie Společnosti

Základy společnosti s dnešním názvem Data Agentura INFOPHARM®, s. r. o. sahají až do roku 1991, kdy okresní úřad v Jičíně dne 7. 2. 1991 vydal rozhodnutí o zaregistrování předmětu podnikání - aplikace softwaru pro osobní počítače IBM PC - softwarová, poradenská, aplikační a pedagogická činnost (výuka programování, výpočetní techniky a informatiky) pro Ing. Františka Podzimka, CSc. pod obchodním názvem FRPO - Ing. František Podzimek, CSc.

Pharmapa®

Projekt umožňuje:
 porovnávání prodejů na teritoriu
 normování prodejů dle hustoty spotřebitelů
 porovnání prodejů s potenciálem regionu
 porovnání prodejů v čase mezi sebou
 sledování vývoje prodejů v čase
 sledování prodejů až na úroveň spotřebitele – t.j. lékárnu
 sledování vývoje prodeje na úrovni spotřebitele – t.j. lékárny
Podrobnější popis:
PHARMAPA® umožňuje rychlý přehled o stavu prodejů v daném okrese a nabízí přehled
o úspěšnosti prodeje v jednotlivých obchodních regionech. Prodeje za jednotlivá období lze nejen srovnat s jinými obdobími, ale také s potencionálem kupní síly či s plánem společnosti.

Na základě dodaných dat v přesně definovaném formátu lze vyhodnocovat obchodní výsledky
v jednotlivých okresech i v časové ose. Lze vymezit větší regiony pro obchodní zástupce
a hodnocení provádět i v těchto větších celcích.